top of page
Open Site Navigation

COMMUAN

ENGINE

Our Commuanity

เว็บไซต์ของเรา มีการพัฒนามาอย่างยาวนาน และเป็นระบบจัดการข้อมูลภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งานมากที่สุด อาทิเช่น การรวบรวมนักแสดงจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศมาอยู่ในเว็ปไซต์ของเรา เพื่อการค้นหาที่สะดวกรวดเร็ว และรวมไปถึงการจัดเก็บขอมูลทางการเงินภายในบริษัท เพื่อสรุปผลและรายงานข้อมูลทางการเงินได้เมื่อต้องการใช้งาน

Virtual House Service

โปรดัคชั่นเฮ้าส์ออนไลน์เสมือนจริงที่คุณจะสร้างรายชื่อคนทำงาน พนักงาน เจ้าของ และการติดต่อได้ที่นี่

เรียนรู้เพิ่มเติม

LUKE Service

ค้นหานักแสดงมากความสามารถ หรือบทบาทที่เหมาะกับคุณ อีกทั้งการจัดการแคสติ้งที่แสนสะดวกได้ที่นี่

เรียนรู้เพิ่มเติม

VLA Service

 

หนึ่งเดียวของระบบบริหารการเงินของโปรดัคชั่นเฮ้าส์ ที่ทำให้เห็นได้ทั้งการเงินภายในและแยก Project

เรียนรู้เพิ่มเติม

STAN Service

จัดหาสถานที่ถ่ายทำ หรือเปลี่ยนบ้านของคุณให้เป็นเงินด้วยการให้กองถ่ายเช่าเพื่อถ่ายทำ

เรียนรู้เพิ่มเติม

BOS Service

 
 

จัดการเรื่องเงิน ๆ ทองๆ ในกองถ่ายให้เป็นเรีื่องง่าย และโปร่งใสด้วยระบบ Budget on Set ของเรา

 
เรียนรู้เพิ่มเติม

COMMUAN

ENGINE

bottom of page